Godt programmel

Oversættelse (localization)

Leverandøren af et program skal sørge for, at det er let at oversætte programmets brugergrænseflade til et andet sprog og at det er let at udveksle disse oversættelser.

Oversættelsen bør dække tekster, skrivemåder for tal og datoer, taste-kombinationer, etc.

Systemafhængighed

Leverandøren bør gøre opmærksom på, hvilke systemer (maskintype og styresystem) programmet findes til.

Det skal være let at flytte data og opsætning mellem de opgivne systemer.

En brugsaftale (license) må ikke begrænse brugen af programmet til et enkelt system.

De systemafhængige dele af programmet bør være frit tilgængelige for de autoriserede brugere.

Flersproget

Tekster i programmets data skal kunne bestå af en kombination af flere sprog. Det skal f.eks. være muligt at bruge latinske artsnavne (og identificere dem som værende på latin) i en ellers dansk tekst.

Det skal være muligt at vælge den rette sorteringsorden til et givet sprog.

Åbne dataformater

Leverandøren af programmet skal gøre en komplet beskrivelse af formatet af programmets data frit tilgængeligt for de autoriserede brugere.

Desuden bør programmet kunne gemme data i et (andet) almindeligt anvendt format for den type data.

Ergonomi

Det bør være muligt at arbejde med programmet i længere tid uden at få fysiske skader af det. F.eks. bør programmer nok ikke have muse-tvang.

-- 

Skrevet af:
Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>
Skrevet:
29. oktober 1995
Senest opdateret:
27. juni 2008