Fri adgang til information fra det offentlige

Jeg mener at det er på tide at vi i Danmark stiller nogle generelle krav til det offentliges brug af EDB i demokratiets tjeneste.

Det er et fundamentalt princip i moderne demokratier, at alle borgere skal have lige adgang til at deltage i debatten. Hvis det skal kunne lade sig gøre må det offentlige ikke begrænse borgernes adgang til information. På den ikke-elektroniske side lever Danmark vist ganske godt op til princippet, men det står desværre ikke helt så godt til når det gælder information på digital form. I dag er der desværre dele af det offentlige der på forskellig vis udelukker borgere der ikke er kunder hos den til hver en tid mest populære softwareleverandør.

Den eneste løsning på det problem er at man holder sig til "åbne" protokoller for kommunikation mellem det offentlige og borgerne, d.v.s. protokoller der er uafhængige af en enkelt leverandør. Allerhelst skal man benytte standarder fra ISO (og andre internationale standardiseringsorganisationer Danmark er medlem af).

Kan de danske myndigheder tillade sig at ignorere fundamentale principper for demokrati?

Jacob Sparre Andersen

Dette er en modificeret udgave af et indlæg jeg skrev til Teknologirådets konference om "den danske IT-politik" tirsdag den 17. november 1998.