Jacob Sparre Andersen

EDB

Fri stavekontrol

Foredrag fra SSLUG's medlemsmøde lørdag den 29. april 2000. Bemærk at der siden dette foredrag blev holdt, er en hel del ting der har ændret sig hvad angår frie stavekontrolprogrammer.


Fri stavekontrol

Ideen med et stavekontrolprogram er at det skal finde stavefejl i tekster, og gerne også komme med sandsynlige gæt på hvilket ord der egentlig menes når der forekommer fejl.


Installation af ispell

$ wget ftp://sunsite.auc.dk/mirrors/ftp.redhat.com/pub/redhat/current/i386/RedHat/RPMS/ispell-3.1.20-25.i386.rpm
$ rpm --upgrade ispell-3.1.20-25.i386.rpm 
$ wget http://www.sslug.dk/locale/ispell/iswedish/iswedish-1.2.1.tar.gz 
$ tar zxvf iswedish-1.2.1.tar.gz 
$ cd iswedish-1.2.1
$ make install
$ wget http://www.sslug.dk/locale/ispell/autobuild/idanish-1.3.newest.tar.gz 
$ tar zxvf idanish-1.3.newest.tar.gz 
$ cd idanish-1.3.`date +"%Y.%m.%d"` 
$ make install 

Installation af aspell

$ wget ftp://linux.inrialpes.fr/linux/contrib/libc6/i386/pspell-.10-1.i386.rpm 
$ wget ftp://ftp.freshmeat.net/pub/rpms/aspell/aspell-.30-1rh61.i386.rpm 
$ rpm --upgrade pspell-.10-1.i386.rpm aspell-.30-1rh61.i386.rpm 
$ wget http://da.speling.org/filer/aspell-dansk.tar.gz 
$ tar zxvf aspell-dansk.tar.gz 
$ cd aspell-dansk.1.3.`date +"%Y.%m.%d"` 
$ ./install 

Brug af ispell

I min gamle .tcshrc-fil:

alias spell "ispell -d british  -L -b -S -w'áðèíóúæøåÁÐÍÓÚÆØÅéÉäÄöÖüÜ'" 
alias stave "ispell -d dansk -C -L -b -S -w'áðèíóúÁÐÍÓÚéÉäÄöÖüÜ'" 

Det store udvalg af bogstaver er med for at jeg kan bruge franske, færøske og tyske navne i det jeg skriver.

Når jeg så skal tjekke en dansk fil for stavefejl skriver jeg blot:

$ stave læserbrev

Skærmbillede med ispell

Man kan også tjekke det man skriver for stavefejl i Emacs.


Brug af aspell

I min nye .tcshrc-fil:

alias spell "aspell --lang=english check" 
alias stave "aspell --lang=dansk   check" 

Når jeg så skal tjekke en dansk fil for stavefejl skriver jeg stadig blot:

$ stave læserbrev 

Skærmbillede med aspell


Den danske ordliste

Eksempel på tjek af den danske ordliste

Fortsat eksempel på tjek af den danske ordliste


Kode - pspell

Der bliver arbejdet på en generel højniveaubinding til stavekontrolprogrammer - pspell - som blandt andet ABIword vil bruge.

pspell-bindingen er såvidt jeg kan se strengt ordbaseret. Det betyder at programmer baseret på pspell ikke umiddelbart vil kunne få glæde af de mere avancerede grammatikbaserede stavekontrolprogrammer, der er udsigt til at vi snart får.

Hvis vi vil have et konstruktivt samarbejde med Sprognævnet bliver vi nødt til at gøre en indsats for at definere en passende grænseflade.


Curriculum vitaePublikationsliste

JSA Research & Innovation • Jægerparken 5, 2. th. • 2970 Hørsholm • Danmark

jacob@jacob-sparre.dkwww.jacob-sparre.dk