Jacob Sparre Andersen

It-foredrag

Alice in Adaland
En gennemgang af hvor de nye features i Ada 2012 har gjort det muligt at gøre det lettere at skrive korrekte og vedligeholdbare programmer. Foredraget bruger telefonisystemet Alice som eksempel.
Parallel Programming Patterns
En gennemgang af nyttige mønstre i parallelprogrammering. - Med eksempler i Ada.
Programming Arduinos in Ada
Nogle eksempler hvordan Ada kan være hjælpsomt, når man programmerer indlejrede systemer. - Her ATMEL-baserede Arduinoer.
Ada in the on-line multi-user game Crimeville
Om en stave- og bandeordskontrol til et on-line-spil. Foredraget gennemgår processen fra den første, uformelle kravspecifikation til et færdigt system, hvor kunden kan læse og forstå kernen i systemet.
Ada for Open Source-folk
En kort introduktion til programmeringssproget Ada, fulgt af en oversigt over hvad der findes af frit tilgængelige værktøjer og opslagsværker for Ada-programmører.
Apache
En introduktion til opsætningen af - og mulighederne i - webserveren Apache.
man tcsh
Introduktion til brug af og programmering i kommandofortolkeren tcsh (og csh).
Fri stavekontrol
Præsentation af to frie stavekontrolprogrammer til Linux og af SSLUG's projekt med at opdatere den frie danske ordliste til stavekontrol.
man wget
En introduktion til webstedsnedhentningsprogrammet wget.
Hvordan laver man en ordliste
Et foredrag om speling.org-projektet, som jeg holdt for open source-interesserede sprogfolk og sproginteresserede open source-folk på universitetet i Cagliari.
Distribuerede klynger
Giver en overordnet beskrivelse af hvad klynger er, hvad de kan bruges til, hvad man bør tage hensyn til når man laver dem og en oversigt over nogle relevante værktøjer.
Practical Office Automation
Et foredrag om hvordan man kan hale nyttig information ud af OpenOffice.org-filer med almindelige linux-kommandoer.
Adgangskodebeskyttede nyhedsgrupper med INN
Et foredrag om hvordan man sætter INN op til at håndtere adgangskodebeskyttede nyhedsgrupper.
Brugergrænseflader med GtkAda
Et en-times foredrag der gennemgår elementer af GUI biblioteket GtkAda, og ender med et lille kørende demonstrationsprogram. Inkluderer kildeteksten fra da jeg holdt foredraget ved Linux Day i Cagliari i 2004.

Jeg kommer også gerne og snakker om oversættelse af computerprogrammer til dansk, muligheder og problemer ved at flytte Open Source-filosofien til andre områder end edb.


Curriculum vitaePublikationslisteRSS-feeds

JSA Research & Innovation • Jægerparken 5, 2. th. • 2970 Hørsholm • Danmark

jacob@jacob-sparre.dkwww.jacob-sparre.dk