"Digitale nyheder"

Nogle ideer til hvordan man kan udnytte internettets samarbejdsmuligheder til at udvælge og distribuere nyheder på en anden måde.

"Avisen"

Så længe det bliver ved med at være forholdsvis kompliceret - eller ligefrem, som nu, praktisk taget umuligt - at betale beløb i småpengestørrelse er det nødvendigt at journalisterne samarbejder i grupper der er store nok til at deres læsere ikke føler sig snydt ved at betale et par hundrede kroner ad gangen for at få adgang til de artikler de skriver.

Der er altså stadig plads til avisen eller radiostationen, omend muligvis med en mere begrænset funktion end i dag. Den skal primært fungere som en forholdsvis neutral formidler af journalisternes værker (udsende artikler, opkræve abonnement og udbetale løn).

Selve artiklerne bør kun ligge på avisens system, så det er enkelt at holde styr på hvem der, som abonnenter, umiddelbart har lov til at se artiklerne, og hvem der skal hoste op med nogle penge for at få adgang. Men hvis man vil skaffe sig læsere bør man samtidig distribuere resumeer af artiklerne (med henvisninger til artiklernes fulde tekst), så folk har en chance for at finde artiklerne.

Redaktøren

Hvis chefredaktøren vil bevare den del af hans stillings indhold, der handler om at finde ud af hvad der hører til på forsiden og hvad der hører til inde i avisen, kan han tage strømmen af artikelresumeer og tilføje den slags kategoriseringsinformation til den. Og så kan denne udgave af artikelresuméstrømmen enten være gratis eller være en tjeneste man må betale for.

Men alle og enhver, der får avisens rå artikelresuméstrøm, bør have adgang til at gøre det samme som avisens chefredaktør. Det gælder også dem man normalt blot ville betragte som avisens læsere. Kategoriseringen af artikelresuméstrømmen kan være så enkel som når man allerede i dag sender en henvisning til en interessant artikel til venner eller kolleger. Men det kan også være folk der går direkte ind og konkurrerer med avisernes redaktører med en kategoriseret artikelresuméstrøm, der er flettet sammen af strømme fra flere forskellige aviser. Det er nok mest sandsynligt at denne type tjeneste vil være organiseret som et emnespecifikt nyhedsbrev, hvor man så skal rundt til de enkelte aviser for at læse artiklerne.

Læserne

Som læser kan du stadig vælge den traditionelle løsning og bruge din foretrukne avis' chefredaktørs artikelresuméstrøm til at finde ud af hvad du vil læse. Men mulighederne i at opdele nyhedssystemet på denne måde udnytter du først, når du har et værktøj der kan flette flere artikelresuméstrømme sammen for dig og gætte hvordan de forskellige kategoriseringer svarer til hvad du finder det vigtigt at læse. Nogle af disse strømme vil nok fortsat komme direkte fra aviserne, men hvorfor ikke også få artikelanbefalinger fra vennerne direkte ind i dit nyhedssystem?

Hvis du er en venlig sjæl, så kan du jo eventuelt sætte din computer til at udsende en artikelresuméstrøm baseret på hvilke artikler du valgte at læse (og hvor godt du syntes om dem). Hvis du har en mellemmand du stoler på (det kan for eksempel være en af dine aviser) er der ikke noget i vejen for at din udgående artikelresuméstrøm er anonymiseret.

En smule teknik

Hvis et system med kategoriserede artikelresuméstrømme skal fungere effektivt bør man (i første omgang aviserne) blive enige om en åben standard for udvekslingen af dem. Til det formål har vi heldigvis RSS i dets forskellige afskygninger.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på at det bør være muligt at levere artikelresuméstrømme både som e-post og som data der kan hentes fra et websted (og eventuelt også over Usenet). Dette har betydning da de færreste privatpersoner har deres egen webserver, men stadig gerne skulle kunne bidrage med vurderinger af hvad det er værd at læse. Lige nu er det ikke specielt almindeligt at distribuere RSS per e-post, men der er ikke noget teknisk i vejen for det.

-- 

Mere om emnet:
Finansiering af e-aviser og andre websteder
Skrevet af:
Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>
Inspiration:
J. D. Lasicas The Promise of the Daily Me (Online Journalism Review, 2001-08-02)
Senest opdateret:
20. september 2008